Wojsko

Systemy masztowe produkowane przez Will-Burt (GEROH) są najnowszej generacji, wielokrotnie sprawdzone oraz testowane w najtrudniejszych warunkach bojowych.
Odbiorcami systemów są światowi producenci pojazdów wojskowych, w tym także najbardziej cenieni w Polsce. Oferta masztów z przeznaczeniem dla wojska jest bardzo szeroka obejmuje ona od lekkich, przenośnych, wolnostojących masztów AM2, aż do ciężkich masztów mechanicznych. W wojsku znajdują zastosowanie dla systemów: dowodzenia, radarowych, rozpoznania, monitorowania, łączności, dźwiękowych, prowadzenia wojny elektronicznej