Telekomunikacja

W tym segmencie regulacje narodowych organów wymagają aby instalacje nadawczo -odbiorcze umieszczane na systemach masztowych gwarantowały wydajną oraz wolna od zakłóceń częstotliwości pracę. Oprócz firmy Will-Burt (GEROH) znaczącą rolę jako producent masztów aluminiowych odgrywa szwajcarska firma LETRONA, z która firma Sundoor Tech współpracuje od kilkunastu lat. Maszty tej są stosunkowo proste w obsłudze i często znajdują zastosowanie w krótkofalarstwie.