Policja, Ochrona mienia

Systemy masztowe Will-Burt (GEROH) są wykorzystywane przez liczne służby bezpieczeństwa. Aktualnie firma współpracuje przy kilku projektach wymagających spełnienia wymagań zarówno, na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Wiele z wymagań jest nieprzewidywalnych i skomplikowanych. Zintegrowane systemy znajdują zastosowanie głównie w obszarach nadzoru, kontroli, technologii komunikacyjnej, rejestracji wideo i dokumentacji… . Producenci systemów monitorowania i komunikacji należą do stałych klientów odbiorców.